YARIŞMA KOMİTESİ

Genel Başkan

  • Şaban KURT

Koordinatör

  • Derya ÖZKAN

Soru Hazırlama Ekibi

  • Derya ÖZKAN
  • Abdullah YÜCEL
  • Gökhan ATEŞ
  • Kerim PEKMEZCİ
  • Oğuz GÜNAY

İtiraz Kurulu

  • Derya ÖZKAN
  • Bülent AÇIKGÖZ
  • Gökhan ATEŞ
Kayıt Ol